.

Systemy informatyczne
do zarządzania przestrzenią

Poznaj nas bliżej

Nasze produkty:

O nas

Co możemy zaoferować:

Załoga

Programiści, kierownicy projektów, wdrożeniowcy, testerzy – każdy pojedynczy członek naszego zespołu nie szczędzi wysiłków, aby w możliwie najkrótszym czasie spełnić wymagania klientów produktem o najwyższej jakości.

Potrzeby

Nasze oprogramowanie tworzone jest z myślą o potrzebach naszych klientów. Stały kontakt pozwala nam na bieżąco tworzyć nowe rozwiązania i dostosowywać istniejące. Dzięki temu praca z naszymi produktami staje się coraz bardziej efektywna.

Kreatywność

Pracownicy firmy dążą do poszukiwania i realizacji nowych, kreatywnych pomysłów, korzystając zarówno z doświadczenia, jak i wyobraźni.

Doświadczenie

Na swoim koncie mamy już kilkadziesiąt zakończonych sukcesem projektów usprawniających działanie jednostek samorządów terytorialnych.

Najlepszy stosunek ceny do jakości

w porównaniu z innymi produktami na rynku wszystkie nasze projekty cechują się najwyższą jakością w przystępnej cenie.

Oprogramowanie

Ciągle dążymy do lepszej optymalizacji kodu i implementacji nowych technologii. Większa wydajność, szybsze działanie i pewność uzyskanego wyniku – to nasze priorytety.

Najnowsze wpisy z naszego bloga:

Tech Blog

Sty 08
Klasy w JavaScript ES5 i ES6 – bitwa

Język Java­Script zna­ny jest z te­go, że nie po­ja­wia się w nim, przy­naj­mniej wprost, po­ję­cie kla­sy. Obiekty two­rzy się przez… Pokaż więcej...

Gru 23
Test Driven Development

Najpoważ­niej­szym wy­zwa­niem sto­ją­cym przed pro­gra­mis­tą jest spra­wie­nie, by na­pi­sa­ny kod po­praw­nie re­ali­zo­wał wy­ma­ga­nia klienta. Jedną z tech­nik, któ­re… Pokaż więcej...

Nowości

Maj 06
Nowa usługa cyfryzacji dokumentów planistycznych

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która nakłada na samorządy obowiązek… Pokaż więcej...

Kwi 27
Pozytywny obraz świata – ciąg dalszy

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, uruchomiliśmy kolejną mapę prezentującą informacje związane z pandemią koronawirusa (COVID-19). Opracowanie jest dostępne pod adresem:… Pokaż więcej...

Co myślą o nas klienci?