Bielsko-Biała wybrała nowoczesne rozwiązanie HyperView

01 października 2020

Tagi: IT, nowości

Urząd Miejski w Bielsku-Białej wdraża oprogramowanie służące do wspomagania wydawania decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Wykonawcą projektu została wybrana spółka HyperView.

 

W dniu 30.09.2020 r. zawiadomiono, iż oferta HyperView została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa programu służącego do wspomagania wydawania decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

 

Rozwiązanie zastąpi dotychczas wykorzystywane oprogramowanie, które nie odpowiada obecnym wymaganiom. Wdrażane oprogramowanie zapewni w Wydziale Urbanistyki i Architektury wsparcie procesu wydawania decyzji, przygotowywania wymaganych dokumentów i korzystania ze zgromadzonych w systemach informatycznych informacji, poprzez integracje z zasobami oprogramowania używanymi w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Dodatkowo umożliwi przygotowywanie dokumentacji zawierającej elementy graficzne jak np.: mapy obszarów, których dotyczy postępowanie. Funkcjonalność ta będzie integralną częścią programu i opierać się będzie na danych geodezyjnych pobieranych z działającego w urzędzie systemu ewidencji gruntów i budynków firmy Systherm Sp. z o.o.

 

Rozwiązanie HyperView zostanie wdrożone w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jeszcze w tym roku.