Kontakt

HyperView sp. z o.o.

Dział Wsparcia Technicznego:

+48 32 420 73 96

Dział Marketingu:

+48 32 420 73 89

Siedziba:

ul.Chorzowska 50

44-100 Gliwice

+48 32 420 73 54

sekretariat@hyperview.pl

Oddział:

ul. Nałęczowska 30

20-701 Lublin

+48 81 511 40 24

dział wsparcia technicznego

+48 32 420 73 96

dział handlowy

+48 32 420 73 89

dział realizacji

+48 32 420 73 81

Napisz do nas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:, 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HyperView sp. z o.o., ul.Chorzowska 50 44-100 Gliwice 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu