O firmie


HyperView prowadzi działalność od roku 2014 i skupia się na tworzeniu oprogramowania komputerowego usprawniającego działanie jednostek samorządu terytorialnego. W 2016 roku HyperView zatrudniła kluczowych pracowników Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych (ISPiK) a w 2017 nabyła prawa do jego produktów. Obecnie zajmujemy się rozwojem tego oprogramowania i pozyskiwaniem nowych klientów. Jesteśmy zgranym zespołem profesjonalistów pełnych entuzjazmu, zapału i wiedzy programistycznej. Nasze aplikacje łączą dopracowaną warstwę logiki biznesowej z funkcjonalnym interfejsem użytkownika. Projektowanie nowych aplikacji oraz podejmowanie wyzwań to nasza pasja. Dzięki rzetelności i solidności wykonywanej przez nas pracy cieszymy się zaufaniem wielu stałych klientów.

Podstawowym celem HyperView jest działalność wspomagająca potrzeby administracji publicznej w dziedzinach związanych z gospodarką przestrzenną. Dostarczamy technologie pozwalające na upowszechnienie dostępu do danych i informacji posiadających odniesienie przestrzenne oraz ich szeroko rozumianą analizę.

Obecnie spółka skupia się na dwóch segmentach rynku:


  • systemach projektowanych dla administracji i gospodarki

  • obywatelach wspomagających budowę istotnych elementów społeczeństwa informacyjnego

Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)
Systemy wspomagające obsługę wniosków administracyjnych

System mapowy dostępny przez przeglądarkę WWW, udostępniający zaawansowane mechanizmy analityczne i integracyjne. Usprawnia gromadzenie oraz aktualizowanie danych przetwarzanych przez sektor administracji publicznej, instytucje badawczo-rozwojowe i organizacje prywatne.

Platforma zapewniająca kompleksową obsługę wewnętrznych procesów wewnątrz urzędu. Wspomaga ona obsługę obywateli i przedsiębiorstw oraz komunikacje między interesariuszami a pracownikami urzędu

Wdrażanie powyższych rozwiązań jest uzupełnione świadczonymi przez nas usługami asysty, doradztwa oraz kształcenia w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informacji przestrzennej. Współpracujemy też z uczelniami takimi jak Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Uniwersytet Opolski, uczestnicząc w prowadzonych przez nie programach stażowych.