Aplikacja podatkowa

Aplikacja podatkowa realizuje analizy porównawcze w oparciu o bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ewidencji Podatków od Nieruchomości. Aplikacja umożliwia uszczelnienie systemu poboru podatku od nieruchomości oraz wykazanie nieruchomości, w których występują rozbieżności mające wpływ na wymiar tego podatku.

 

Funkcjonalności aplikacji:

 1. Wykrywanie niespójności pomiędzy bazą danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ewidencją Podatkową Nieruchomości:
  1. wyszukiwanie danych z EGiB za pomocą atrybutów opisowych (pełny zakres opisowy bazy EGiB, w tym dane identyfikujące obiekty ewidencyjne, dane lokalizacyjne, dane podmiotów władających, dokumenty władania itp.),
  2. wyszukiwanie danych z Ewidencji Podatkowej Nieruchomości za pomocą danych opisowych (przedmiotów i podmiotów ewidencji, adresów, innych parametrów), również poprzez użycie kryteriów specyficznych dla innej ewidencji, np. odnalezienie nieruchomości podatkowej ujawniającej konkretną działkę,
 2. Generowanie raportów dla wyszukanych obiektów:
  1. wypis porównawczy – dane z EGiB oraz z Ewidencji Podatkowej Nieruchomości,
  2. wypis z ewidencji, w której wykonano analizę, oraz możliwość ich wydruku w dedykowanym formacie,
 3. Prezentowanie wyników wyszukiwania w sposób tabelaryczny w oknie aplikacji z możliwością wyświetlenia poszczególnych obiektów na mapie,
 4. Wyświetlenie rejestru rozbieżności, w którym zawarte są wszystkie różnice:
  1. nieruchomości wykazane w EGiB i nie zawarte w EPN – danych podatkowych,
  2. dane podatkowe określone w EPN i nie zawarte w EGiB,
 5. Wyświetlenie podstawowych statystyk porównawczych: liczby rozbieżności oraz ich procentowego udziału w całości, a także daty ostatniego zasilenia bazy podatkowej,
 6. Rejestr logowań z zapisem wszystkich logowań oraz prób logowań do aplikacji,
 7. Logowanie dostępu do danych osobowych,
 8. Poprawna obsługa wsadowego ładowania i interpretacji podatkowych danych wejściowych w formacie XML,
 9. Obsługa danych EGiB zasilonych do hurtowni danych IUIP z plików SWDE lub GML,
 10. Powiązanie z mapą – aplikacja pozwala na dynamiczne generowanie prezentacji przestrzennej rozbieżności pomiędzy bazami – podatkową oraz EGiB,
 11. Eksport zestawień rozbieżności w tym z poziomu mapy do formatów SHP oraz GML.