Systemy informatyczne tak rozbudowane jak internetowe rozwiązania GIS wymagają nieustannego zasilania danymi, konfigurowania nowych zbiorów informacji i optymalizowania w celu uzyskania możliwie najwyższej wydajności. Klienci wykorzystujący rozwiązania informacji przestrzennej HyperView mogą uzyskać pomoc w takich działaniach korzystając z usługi asysty technicznej.

W ramach usługi asysty Klient może liczyć na:

 • Regularne aktualizowanie oprogramowania

  W ramach aktualizacji usuwane są wykryte usterki, dodawane nowe funkcjonalności oraz zwiększany jest komfort użytkowania narzędzi przez dopracowywanie interfejsu użytkownika oraz zwiększanie wydajności oprogramowania.

 • Priorytetową obsługę zgłoszeń

  Umowa asysty ma cechy umowy SLA. W razie pojawienia się usterek lub problemów z działaniem aplikacji nasze zespoły wdrożeniowe i programistyczne priorytetowo, w ramach ustalonych limitów czasu, diagnozują i usuwają problem oraz instalują poprawioną wersję oprogramowania.

 • Pomoc w codziennej pracy

  Użytkownicy i administratorzy aplikacji mogą uzyskać w każdym momencie pomoc w korzystaniu z narzędzi HyperView. Pomoc może być świadczona różnorodnymi kanałami komunikacji: telefonicznym, pocztą elektroniczną, poprzez specjalizowany system help-desk.

 • Aktualizowanie dokumentacji

  Klienci posiadający usługę asysty otrzymują regularnie aktualizację dokumentacji użytkowej i administracyjnej oprogramowania. Mogą też mieć wgląd w pełny dziennik zmian aplikacji, zarówno wersji już u nich zainstalowanych, jak i będących dopiero w opracowaniu i testach.

 • Wizyty konsultacyjno-szkoleniowe

  Nasi eksperci pomogą zorganizować w siedzibie Klienta wizyty konsultacyjno-szkoleniowe, w czasie których przeprowadzą szkolenia administratorów i użytkowników albo konsultacje techniczne mające na celu dalszy rozwój oprogramowania pod kątem potrzeb Klienta.

Korzystanie z usług asysty to jedyny sposób, by zapewnić sprawne działanie dużego systemu GIS stanowiącego podstawę decyzji wydawanych przez Urząd, bez zbędnych przestojów zagrażających terminowości wykonywanych działań.

Dialog prowadzony pomiędzy Klientem a HyperView w ramach usługi asysty prowadzi do powstania nowych rozwiązań charakteryzujących się większą funkcjonalnością i spełniających wszystkie wymagania Urzędu, dzięki czemu możliwe jest realizacja statutowych działań w sposób bardziej efektywny i bez ryzyka podejmowania błędnych decyzji. Narzędzia HyperView zawsze charakteryzowały się największymi na rynku możliwościami dostosowania do potrzeb Klienta, a asysta techniczna pozwala na jeszcze ściślejsze dopasowanie oraz realizowanie wizji przyjaznych i efektywnych usług administracji publicznej.

Strona wykorzystuje ikony z serwisu www.flaticon.com więcej informacji na stronie: Prawa autorskie