Aplikacja mapowa udostępniająca funkcje i usługi GIS bezpośrednio w przeglądarce internetowej

Geoportal Toolkit (GPT) to nowoczesna i wydajna sieciowa aplikacja mapowa uruchamiana w oknie przeglądarki WWW. Jest ściśle zintegrowana z serwerem danych przestrzennych ISDP, zapewniając wysoką funkcjonalność oraz szybkość prezentowania informacji.

GPT może zastąpić wiele aplikacji klasy Desktop GIS. Dysponuje ponad 120 narzędziami pozwalającymi na przeglądanie, analizowanie i modyfikowanie danych przestrzennych. Użytkownik może między innymi przeglądać tabelę wartości atrybutów wszystkich lub wskazanych obiektów, modyfikować wartości lub geometrie obiektów, tworzyć i usuwać obiekty mapowe, szkicować własne obiekty tymczasowe oraz wykonywać rozbudowane analizy logiczne (na podstawie wartości atrybutów) lub geometryczne.

Najistotniejszą cechą GPT, wyróżniającą ten produkt na tle konkurencji, jest olbrzymia elastyczność i możliwość ścisłego dostosowania wyglądu i funkcjonowania aplikacji do potrzeb użytkowników. Poczynając od motywu graficznego oraz rozłożenia szuflad z narzędziami, przez sterowanie liczbą, ułożeniem i grupowaniem poszczególnych narzędzi i wskaźników, aż po detale takie jak tytuł okna przeglądarki - GPT daje klientom możliwość stworzenia specjalizowanych aplikacji mapowych zawierających tylko oczekiwaną funkcjonalność.

Jednocześnie w ramach środowiska mapowego HyperView można skonfigurować wiele równoległych profili mapowych, z których każdy jest w opisany wyżej sposób dostosowany do swojej specyfiki oraz potrzeb grupy docelowej klientów. Można stworzyć odrębne geoportale mieszkańca, inwestora, rowerzysty, turysty i wiele innych, a w każdym motyw graficzny, układ narzędzi oraz lista prezentowanych warstw będą dostosowane do charakteru danego geoportalu.

Lista warstw w GPT jest hierarchiczna. Administrator może tworzyć dowolne grupy warstw tak, aby sterować widocznością i przezroczystością na poziomie albo pojedynczych warstw, albo całych grup. Każda warstwa może być zoptymalizowana w inny sposób, a wiele prostych warstw można scalić tak, aby z serwera przesyłany był jeden wspólny obraz. Każda warstwa może mieć też w inny sposób skonfigurowany podział na kafle tak, aby dopasować ten podział do wymogów klienta oraz założonych poziomów wydajności. Istnieje również możliwość tworzenia warstw scalonych, w ramach których użytkownicy końcowi nie mogą sterować widocznością pojedynczych warstw składowych, a jedynie włączać lub wyłączać całą grupę.

Portale mapowe konfiguruje się za pomocą graficznych narzędzi WWW. Klienci mogą konfigurować aplikację we własnym zakresie, tworząc dowolną liczbę własnych geoportali prezentujących dowolne informacje ( np. gliwicki moduł rowerzysty ). Istnieje też możliwość uzyskania wsparcia firmy HyperView w zasilaniu danych i konfigurowaniu nowych portali mapowych w ramach umowy asysty.

Źródłem danych dla aplikacji GPT jest przede wszystkim serwer ISDP. Prezentowane są dane bezpośrednio pobierane z serwera, dzięki czemu użytkownicy otrzymują zawsze aktualne informacje. Wybrane warstwy mogą być nawet aktualizowane u wszystkich użytkowników końcowych automatycznie w momencie wykrycia zmiany dokonanej przez jednego z użytkowników lub aplikację zewnętrzną.

Dodatkowo, GPT może umieszczać na mapie dane z zewnętrznych usług WMS, WFS, GeoJSON i GeoRSS.

Aplikacja GPT jest doskonałym rozwiązaniem zarówno w przypadku tworzenia skomplikowanych geoportali publicznych, jak i w roli użytkowanego wewnętrznie w urzędzie lub instytucji narzędzia klasy Web GIS zastępującego niezależne narzędzia Desktop GIS.