Warunkiem efektywnego i bezbłędnego wykonywania działań przez pracowników Urzędu jest dobra znajomość używanych narzędzi oraz sposobu korzystania z ich funkcji w codziennej pracy. Pomogą w tym szkolenia organizowane przez zespoły eksperckie HyperView, dotyczące wszystkich produktów oferowanych przez firmę.

Szkolenia mogą zostać zorganizowane w następujących przypadkach:

  • Wdrożenie rozwiązania

    W ramach każdego nowego wdrożenia oferujemy inicjalne szkolenia dla administratorów oraz użytkowników. Dzięki szkoleniom administratorzy techniczni i merytoryczni poznają specyfikę nowego rozwiązania i nauczyć się efektywnie konfigurować poszczególne moduły i wprowadzać dane do systemu. Z kolei użytkownicy uczą się sprawnego i bezpiecznego korzystania z udostępnionych im funkcji, dzięki czemu od pierwszego dnia po wdrożeniu mogą bez obaw przystąpić do pracy.

  • Usługa asysty

    W ramach usługi asysty Klient może zamówić cykl szkoleń, w ramach którego użytkownicy i administratorzy dokładniej poznają aplikacje, uzyskując dokładne odpowiedzi konkretnie na nurtujące ich pytania. Uczą się też korzystania z nowych funkcji, wprowadzanych w ramach okresowych aktualizacji oprogramowania.

  • Na żądanie

    W przypadku pojawienia się potrzeby zrealizowania dodatkowych szkoleń, nie objętych umowami Klienta z HyperView, istnieje możliwość zamówienia szkolenia "na żądanie", z dokładnym określeniem zakresu szkolenia oraz funkcji, na których wyjaśnienie należy położyć szczególny nacisk.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani pracownicy firmy, znający zarówno podłoże merytoryczne, jak i sposób realizacji poszczególnych zadań z wykorzystaniem narzędzi HyperView. Szkoleniowcy dysponują też wsparciem programistów firmy, a w szczególnych przypadkach część szkolenia mogą prowadzić osoby pracujące nad rozwojem danego produktu.

W każdym przypadku formuła i program szkolenia są konsultowane z Klientem i dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Szkolenie może być prowadzone w siedzibie Klienta lub w odpowiednio przystosowanych punktach szkoleniowych.

Strona wykorzystuje ikony z serwisu www.flaticon.com więcej informacji na stronie: Prawa autorskie