Zautomatyzowany proces publikowania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

System Zintegrowanej Obsługi Planowania Przestrzennego (SZOPP) to nowy produkt, stanowiący rozszerzenie Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) oferowanego przez HyperView sp. z o. o. na podstawie technologii opracowanej przez ISPiK S.A. Celem oprogramowania jest zautomatyzowanie i uproszczenie procesu publikowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

SZOPP w pełni integruje się z systemem mapowym ISDP, rozszerzając jego możliwości o trzy nowe kategorie obiektów: plany zagospodarowania, strefy zagospodarowania (wydzielenia) oraz regulacje dodatkowe. Pracownicy działu PP na podstawie treści uchwały przygotowują grafikę obiektów nowo uchwalonych stref zagospodarowania oraz regulacji dodatkowych i - korzystając z dedykowanej aplikacji - wskazują powiązania pomiędzy poszczególnymi strefami a elementami tekstu uchwały. Wprowadzone grafiki i powiązania są następnie weryfikowane i zatwierdzane przez bardziej doświadczonych pracowników.

W tym momencie silnik systemu SZOPP dokonuje automatycznej aktualizacji istniejących danych, samodzielnie tworząc zmodyfikowane wersje obiektów zmienianych przez nową uchwałę oraz zapisując daty obowiązywania poszczególnych wersji. Dzięki temu zarówno pracownicy urzędu, jak i internauci mogą przeglądać informacje o planach zagospodarowania aktualne na dowolny dzień.

System SZOPP pozwala znacząco skrócić czas potrzebny do generowania wyrysów z MPZP i SUiKZP oraz wypisów z MPZP. Dokumenty mogą prezentować informacje aktualne na dowolny dzień. Opracowywany dokument można podglądnąć, otworzyć do edycji lub bezpośrednio wydrukować wraz z oficjalnymi, wysokorozdzielczymi podkładami rastrowymi planów zagospodarowania. Podczas generowania wypisu uwzględniane są tylko zapisy uchwały dotyczące wskazanego terenu, przy czym użytkownik bezpośrednio w oknie narzędzia może zadecydować o włączeniu dodatkowych zapisów lub wyłączeniu zbędnych.

Ponadto, standardowe mechanizmy ISDP pozwalają administratorom portali planistycznych tworzyć dowolną liczbę warstw informacyjnych prezentujących przefiltrowane zbiory informacji dotyczących konkretnego obszaru, okresu lub rodzaju stref i planów.

System pozwala wprowadzać do bazy nowe plany zagospodarowania zarówno chronologicznie, wraz z ich uchwalaniem, jak i w dowolnej kolejności, co jest przydatne na etapie wstępnego wprowadzania archiwalnych danych planistycznych. W obydwu przypadkach działa mechanizm automatycznego wyznaczania części wspólnych stref i planów oraz generowania wersji pośrednich.

Rys.: Diagram poglądowy modułu SZOPP

w ramach pakietu producent oferuje następujące narzędzia:

  • silnik planistyczny obsługujący bazę danych planistycznych,
  • moduł importu danych planistycznych GML,
  • moduł tworzenia powiązań między tekstem uchwały (XML) a strefami zagospodarowania,
  • moduł wyszukiwarki planistycznej,
  • moduł wyrysów z MPZP i SUiKZP,
  • moduł wypisów z MPZP,
  • moduł bazy legend do planów zagospodarowania.

System został wdrożony przez działy SIP i PP Urzędu Miasta Gliwice i stał się podstawą Portalu Planistycznego dostępnego w ramach MSIP Gliwice. Jest też wykorzystywany wewnętrznie w Urzędzie do generowania wypisów oraz wyrysów.