Prawa autorskie

Strona HyperView została przygotowana i opracowana w oparciu o wcześniej sporządzony projekt graficzny. W założeniu projektowym, jak i na samej stronie zostały wykorzystane ikony, grafiki oraz obrazy wykonane przez zewnętrznych autorów

Główny graficzny projekt strony został przygotowany przez Justynę Piekarz.

Na stronie oprócz własnych ilustracji, są wykorzystywane grafiki różnych autorów, którzy udostępniają swoje prace bez konieczności ich przypisania. Wszystkie obrazy można znaleźć na portalu Pixabay.

Dodatkowo, oprócz ikon własnego autorstwa używamy poszczególnych piktogramów: